Bajki i opowiadania

Bajki o wracaniu

Bajki o wracaniu

Był sobie pewien pan - i była też pewna pani, którzy każdego dnia przed zaśnięciem czytali piękną starą opowieść. Mówiła ona o dwóch połówkach jednego jabłka, które cudownie odnajdują się w tłumie. Bardzo chcieli zostać takimi  połówkami, ale wspólne życie...

Hagiograffiti

Hagiograffiti

Harriet poczeka, niech wszystkie filony spoczną na swoich laurach, niech zaczną zażywać i gnuśnieć, Harriet wejdzie i zajmie z dawna upatrzoną pozycję i złoży się do strzału, nie można z nią wygrać, bo jak wszystko co dobre, przychodzi za późno. Harriet...

Recenzje i artykuły

O Zorkowni Agnieszki Kalugi

O trylogii Stiega Larssona

Język do oclenia

Prace nad dekatolikatyzacją